Databeskyttelse

LIGHTHOUSE Management Consulting + Software GmbH (i det følgende kaldet LIGHTHOUSE) kontrollerer og opdaterer løbende oplysningerne på din hjemmeside. Selv om dette gøres omhyggeligt, kan indhold og data i mellemtiden have ændret sig. Af denne årsag kan vi ikke påtage os ansvaret for eller garantere, at de tilgængelige oplysninger er aktuelle, korrekte og fuldstændige.

LIGHTHOUSE forbeholder sig derfor retten til når som helst at foretage ændringer eller tilføjelser.

Onlinetilbuddets indhold

LIGHTHOUSEs hjemmesider oprettes og vedligeholdes efter bedste evne med største omhu og høje krav til kvaliteten. Ikke desto mindre kan udgiveren hverken holdes ansvarlig for, at de tilgængelige oplysninger er aktuelle, korrekte og fuldstændige eller kvaliteten af disse oplysninger. Erstatningsansvar mod udgiveren som følge af materielle eller immaterielle skader, der måtte være opstået i forbindelse med anvendelse eller manglende anvendelse af de viste oplysninger eller i forbindelse med anvendelse af fejlagtige og ufuldstændige oplysninger, bortfalder principielt, såfremt udgiveren ikke påviseligt har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med links og henvisninger

I forbindelse med alle direkte eller indirekte henvisninger til fremmede hjemmesider (“links”, “hyperlinks”) på vores hjemmeside gælder følgende:

LIGHTHOUSE har ingen indflydelse på opdatering og udformning af indholdet på hjemmesiderne, der er linket til. På det tidspunkt, hvor linkene blev oprettet, forelå der ikke noget ulovligt indhold på hjemmesiderne, der er linket til. Vi tager derfor udtrykkeligt afstand fra ethvert indhold under de links, som befinder sig på vores hjemmeside. Dette gælder især for indhold på hjemmesider og disses underhjemmesider, de bagvedliggende serverer, links til andre hjemmesider samt ethvert andet indhold fra tredjeparter på hjemmesiderne, der er linket til. Denne erklæring gælder for alle links og henvisninger, der befinder sig på vores hjemmeside. I tilfælde af ulovligt, fejlagtigt eller ufuldstændigt indhold på hjemmesider, som vi linker til, hæfter udelukkende udbyderen af denne side. Dette gælder især for skader, som opstår på baggrund af anvendelse eller manglende anvendelse af dette indhold. Hvis en af de hjemmesider, som vi linker til, indeholder ulovligt indhold, vil vi naturligvis fjerne det pågældende link fra vores hjemmeside, så snart vi får kendskab hertil.

Retsgyldigheden af denne ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse skal ses som en del af internettilbuddet, hvorfra der er henvist til denne side. Hvis dele af, eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke længere eller ikke fuldstændigt er i overensstemmelse med det gældende retsgrundlag, påvirker dette hverken indholdet eller gyldigheden af de øvrige dele af dokumentet.

Ophavsret og varemærkeret

Udgiveren bestræber sig på at overholde ophavsretten til anvendt grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i alle dennes publikationer, at anvende grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, som denne selv har fremstillet, eller i stedet at anvende grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der ikke er under licens. Hvis der på trods af den udviste omhu opstår en utilsigtet krænkelse af copyright i en eller anden form på udgiverens hjemmeside, beder LIGHTHOUSE om at blive gjort opmærksom herpå. Det anfægtede domæne eller det omstridte billede fjernes omgående fra hjemmesiden.

For alle de varemærker, der nævnes i internettilbuddet, og som eventuelt måtte være beskyttet af tredjeparter, gælder bestemmelserne i den til enhver tid gældende varemærkeret og den pågældende registrerede ejers ejendomsrettigheder ubegrænset. Blot fordi et varemærke nævnes, kan det ikke konkluderes, at det ikke er beskyttet af tredjeparters rettigheder.

Udgiveren har alene copyright for offentliggjorte objekter, som udgiveren selv har fremstillet. Det er ikke tilladt at mangfoldiggøre eller anvende denne type grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra udgiveren.

Dataindsamling

Serverlogfiler

Leverandøren af hjemmesiderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk videresender til os. Det drejer sig om følgende:

 • Browsertype/browserversion
 • Anvendt styresystem
  Referrer-URL
 • IP-adresse på computeren, der får adgang
 • Klokkeslæt for serveranmodningen

Disse data kan ikke henføres til bestemte personer. Disse data samkøres ikke med andre datakilder. Vi forbeholder os retten til efterfølgende at kontrollere disse data, hvis vi bliver opmærksom på konkrete beviser, der peger på en ulovlig brug.

Google Analytics

Denne hjemmeside anvender funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics anvender såkaldte “cookies”, dvs. tekstfiler, der gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. Denne anvendelse sker på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Oplysningerne om din brug af denne hjemmeside, som genereres af cookien, overføres som regel til en af Googles servere i USA og gemmes dér.

Oplysningerne om din brug af denne hjemmeside, som genereres af cookien, såsom

 • Browsertype/-version
 • Anvendt styresystem
 • Referrer-URL (den tidligere besøgte hjemmeside)
 • Værtsnavn på computeren, der får adgang (IP-adresse)
 • Klokkeslæt for serveranmodningen (tidsstempel)

Oplysningerne anvendes til at analysere brugen af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteter på hjemmesiden og til at levere yderligere tjenesteydelser, der er forbundet med brugen af hjemmesiden og internettet, med henblik på markedsundersøgelser og skræddersyet udformning af disse internetsider. Disse oplysninger overføres eventuelt til tredjeparter, såfremt dette er et lovkrav, eller hvis tredjeparter behandler disse data efter bemyndigelse.

IP-anonymiseringen er aktiveret på denne hjemmeside. Dermed forkortes din IP-adresse på forhånd af Google inden for EU-medlemsstater og inden for andre stater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. IP-adressen, der overføres af din browser i forbindelse med Google Analytics, samkøres ikke med andre data fra Google.

Google bruger disse oplysninger på vores vegne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteter på hjemmesiden og til at levere andre tjenesteydelser, der er forbundet med brugen af hjemmesiden og internettet, til operatøren af hjemmesiden.

Ved hjælp af bestemte indstillinger i din browsersoftware kan du forhindre, at der gemmes cookies. Vi gør dog opmærksom på, at du så muligvis ikke kan anvende alle funktioner på denne hjemmeside i deres fulde omfang.
Du kan desuden forhindre, at Google registrerer de data (inkl. din IP-adresse), som er genereret af cookien og som er relateret til din brug af hjemmesiden, samt at Google behandler disse data ved at downloade og installere det browserplugin, som kan findes under følgende link: Opt-out browser-add-on.
Du kan også forhindre, at Google Analytics registrere data ved at klikke på Deaktiver Google Analytics .

Der gemmes en opt-out-cookie, der forhindrer, at dine data bliver registreret, når du fremover går ind på denne hjemmeside. Opt-out-cookien gælder kun i denne browser og kun til vores hjemmeside og gemmes på din enhed. Hvis du sletter cookies i denne browser, skal du gemme opt-out-cookien igen. Du kan finde yderligere oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med Google Analytics på Google Analytics’ hjemmeside.

Cookies

Internetsider anvender til dels såkaldte cookies. Cookies kan ikke skade din computer og indeholder ikke computervira. Cookies har til formål at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, som din browser gemmer på din computer.

De fleste af de cookies, vi anvender, er såkaldte “sessions-cookies”. De bliver automatisk slettet på din enhed, når du forlader hjemmesiden. Andre cookies gemmes på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser, næste gang du besøger vores hjemmeside.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret, når der gemmes cookies, og så du kan tillade cookies i hvert enkelt tilfælde, acceptere eller udelukke cookies i bestemte tilfælde eller generelt samt tillade, at alle cookies automatisk bliver slettet, når du lukker browseren. Deaktivering af cookies kan føre til, at denne hjemmesides funktioner begrænses.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, bliver dine oplysninger fra forespørgselsformularen samt de kontaktdata, du har angivet dér, gemt hos os, så vi kan foretage den videre behandling af forespørgslen og kan kontakte dig ved eventuelle spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Google ReCaptcha

Vi anvender funktionen til at identificere bots, f.eks. i forbindelse med indtastning i onlineformularen (“ReCaptcha”), fra udbyderen Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=da, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Indsigelse mod reklame-e-mails

Der gøres hermed indsigelse mod anvendelsen af kontaktoplysninger offentliggjort inden for rammerne af kolofonpligten til tilsendelse af ikke udtrykkeligt rekvireret reklame og informationsmaterialer. Ejeren af hjemmesiderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at indlede søgsmål i tilfælde af uanmodet tilsendelse af reklameinformationer, f.eks. i form af spam-e-mails.

Bowline, Bluelight og Marline er registrerede varemærker fra LIGHTHOUSE MCS GmbH.

Cookie Muligheder

Cookie Muligheder